Koncept Hradec Králové s.r.o.
Koncept Hradec Králové s.r.o.
Střelecká 214, 500 02 Hradec Králové

Tel.: +420 495 521 999
E-mail: info@koncepthk.cz
www.koncepthk.cz

Koncept Hradec Králové s.r.o.
Střelecká 214
50002 Hradec Králové
Tel.: +420 495 521 999
Email: info@koncepthk.cz

Reference

Úvod » Reference
Internetové obchody - E-shop E-RIK

Zabýváme se také tvorbou internetových obchodů. Implementovali jsme již celou řadu e-shopů. Řešení máme pro každého zákazníka. Od těch nejméně náročných, kteří mohou využít základní verzi e-shopu za bezkonkurenčně nejnižší cenu, až po uživatelsky velmi náročně klienty, kteří si jistě vyberou z nepřeberného množství mnoha funkčních modulů.

Implementace informačního systému ve společnosti ŘSD ČR

Zprovoznění Helios Green pro celou společnost – centrální model s 35 pobočkami a s cca 800 pojmenovanými uživateli.

Vývoj systému pro likvidaci pojistných událostí a postižní agendu pro Českou kancelář pojistitelů (ČKP)

Podíl na realizaci a rozvoji komplexního IS/IT ve spolupráci s partnerem Syntea Software Group. Součástí projektu je i řešení komunikačních kanálů na partnery Kanceláře v rámci delegačních procesů a na další spolupracující subjekty. Připravuje se nasazení systému Workflow (BPEL).

Implementace HELIOS Green v TS Havlíčkův Brod

"Nasazení systému HELIOS Green nám umožnilo dosáhnout plné provázanosti našich provozních i ekonomicýkch procesů"

Ing. Karel Milichovský

ředitel, technické služby Havlíčkův Brod

Implementace IS HELIOS Green v Národním ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV)

Implementace HELIOS v TS Ostrava

"Systém HELIOS zastřešuje naše klíčové firemní procesy. Jeho vysoká pružnost nám umožňuje rychle reagovat na měnící se požadavky zřizovatele i okolního prostředí a také optimalizovat naše pracovní postupy bez větších kapacitních nároků na úpravy systému"

Bc. Petr Smoleň

ředitel, Technické služby Moravská Ostrava

 

Informační systém Ústav paliv a maziv

Cílem projektu bylo navrhnout strategii pro budování IS/IT společnosti a navrhnout a realizovat provozní subsystém pro podporu procesů zpracování vzorků v petrochemické laboratoři, včetně vytvoření normativní základny pro provádění zkoušek a podpory pro hodnocení výsledků laboratorních zkoušek inspekčním orgánem.