Koncept Hradec Králové s.r.o.
Koncept Hradec Králové s.r.o.
Střelecká 214, 500 02 Hradec Králové

Tel.: +420 495 521 999
E-mail: info@koncepthk.cz
www.koncepthk.cz

Koncept Hradec Králové s.r.o.
Střelecká 214
50002 Hradec Králové
Tel.: +420 495 521 999
Email: info@koncepthk.cz

Reference

Implementace HELIOS Green v NÚV

Úvod » Reference » Implementace HELIOS Green v NÚV

„Systém HELIOS v první řadě sjednotil a provázal vedení našich evidencí do jednoho integrovaného celku.

Vybudováním a spuštěním portálu funkčně i datově propojeného s Helios jsme dosáhli zabezpečeného a řízeného přístupu několika tisíc externích pracovníků pracujících na projektech. Zcela jsme tak odstranili manuální přepisování výkazů práce, zjednodušili správu pracovních úvazků a výrazně snížili chybovost.

Nasazením subsystému pro finanční plánování jsme spustili nástroj, pomocí kterého můžeme podrobně plánovat a sledovat čerpání nákladů i výnosů projektů a plánovat a sledovat podrobně čerpání nákladů režijních středisek prakticky on line“

 

Ing. Jiří Janeček, náměstek ekonomické sekce