Koncept Hradec Králové s.r.o.
Koncept Hradec Králové s.r.o.
Střelecká 214, 500 02 Hradec Králové

Tel.: +420 495 521 999
E-mail: info@koncepthk.cz
www.koncepthk.cz

Koncept Hradec Králové s.r.o.
Střelecká 214
50002 Hradec Králové
Tel.: +420 495 521 999
Email: info@koncepthk.cz

Reference

Informační systém Ústav paliv a maziv

Úvod » Reference » Informační systém Ústav paliv a maziv
Informační systém Ústav paliv a maziv

Projekt zahrnoval komplexní analýzu firemních procesů a pracovních postupů nejen při testování paliv, maziv, provozních kapalin pro dopravní prostředky a provádění funkčních zkoušek spalovacích motorů. Na základě této analýzy byla navržena strategie pro budoucí vývoj IS/IT celé společnosti.

Dále následoval návrh a samotná realizace provozního subsystému pro podporu procesů při zpracování vzorků v petrochemické laboratoři. Součástí tohoto řešení bylo i vytvoření normativní základny pro provádění zkoušek a podpory pro hodnocení výsledků laboratorních zkoušet inspekčním orgánem.

V roce 2006 byl realizován projekt průřezového programu pro Pečeť kvality. Jedná se o program zahrnující služby spojené se sledováním a vyhodnocováním kvality pohonných hmot prodávaných na čerpacích stanicích. Na základě statistického vyhodnocení výsledků zkoušek odebraných vzorků pohonných hmot je udělováno oprávnění používat symbol Pečeť kvality.

Součástí celého řešení bylo i nasazení komplexního ekonomického systému Helios Orange a realizace datového rozhraní mezi oběma systémy.

Shrnutí:

Doba trvání (05/01 - trvá)
Použité metodiky,
technologie a databázové systémy
MDIS, MS Windows 2000, MS Office, MS SQL Server 2000, Helios Orange
Rozsah činností Analýza procesů, návrh strategie budování IS/IT, návrh a realizace provozního subsystému, nasazení Helios Orange