Koncept Hradec Králové s.r.o.
Koncept Hradec Králové s.r.o.
Střelecká 214, 500 02 Hradec Králové

Tel.: +420 495 521 999
E-mail: info@koncepthk.cz
www.koncepthk.cz

Koncept Hradec Králové s.r.o.
Střelecká 214
50002 Hradec Králové
Tel.: +420 495 521 999
Email: info@koncepthk.cz

Reference

Vývoj systému pro likvidaci pojistných událostí a postižní agendu pro Českou kancelář pojistitelů (ČKP)

Úvod » Reference » Vývoj systému pro likvidaci pojistných událostí a postižní agendu pro Českou kancelář pojistitelů (ČKP)
Vývoj systému pro likvidaci pojistných událostí a postižní agendu pro Českou kancelář pojistitelů (ČKP)

Ve spolupráci s naším dlouholetým partnerem společností Syntea Software Group jsme se podíleli na realizaci a rozvoji komplexního IS/IT pro Českou kancelář pojistitelů (profesní organizace pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla).

Projekt zahrnoval detailní analýzu všech firemních procesů a pracovních postupů, návrh informační podpory, návrh a realizaci programové architektury, vývoj aplikačních serverů, zavedení do provozu a podporu uživatelů.

Součástí projektu je i řešení komunikačních kanálů na partnery ČKP v rámci delegačních procesů a na další spolupracující subjekty a následně nasazení systému Workflow.

V letech 2005 a 2006 proběhl redesign obou těchto subsystémů. Oba subsystémy byly zcela přepsány do nových moderních prostředí JAVA a Oracle.

Shrnutí:

Doba trvání 8/99 – trvá
Použité metodiky, technologie a databázové systémy Objektový přístup, Zpracování front, Oracle, MS IIS, MS Windows NT, MS Office
Rozsah činností analýza a návrh procesů, návrh informační podpory, návrh a realizace programové architektury, vývoj aplikačních serverů, zavedení do provozu, podpora uživatelů.