Koncept Hradec Králové s.r.o.
Koncept Hradec Králové s.r.o.
Střelecká 214, 500 02 Hradec Králové

Tel.: +420 495 521 999
E-mail: info@koncepthk.cz
www.koncepthk.cz
Oborová řešení

Software pro pojišťovací makléře a makléřství

Úvod » Oborová řešení » Software pro pojišťovací makléře a makléřství

Komplexní informační systém pro zpracování agendy pojišťovacích makléřů

Software Makléř je určen pro zajištění komplexní správy agendy pojišťovacích makléřství a makléřů. Mohou jej využívat jak větší makléřské společnosti či menší firmy sdružující několik makléřů, tak i jednotliví pojišťovací makléři.

Software umožňuje evidenci klientů (firem i osob), pojistných smluv, vedení přehledu o platbách a z nich plynoucích provizí, předmětu pojištění. Umožňuje spravovat všechny typy pojištění - osob (životní, penzijní, pojištění odpovědnosti), majetku, průmyslových rizik i vozidel. Součástí řešení je modul pro import plateb od pojišťoven, generátor platebních kalendářů, konektor pro export vybraných údajů na webový portál a funkcionalita pro řízení vztahů se zákazníky (CRM).

Použití systému je díky svým možnostem nastavení, systému uživatelských práv, široké škále číselníků, uživatelsky definovatelným obrazovkovým i tiskovým výstupům velmi universální.

Hlavní přínosy řešení

 • Správa vlastních a potencionálních klientů,
 • Evidence pojistných smluv,
 • Dokonalý přehled o platbách klientů a z nich plynoucích provizích,
 • Evidence a správa pojistných událostí,
 • Optimalizace pracovních postupů,
 • Zrychlení administrativy při zadávání nových pojistných smluv nebo klientů,
 • Okamžitý přehled o všech záznamech v systému,
 • Přivázání jakéhokoliv údaje k danému klientovi nebo smlouvě,
 • Výběr vlastního zobrazení,
 • Zaznamenání úkolů, upozornění na události, připomenutí...

Jaké oblasti řešení pokrývá

 • Řízení vztahů se zákazníky (CRM)
 • Okamžitý přehled pro marketing a management
 • Evidence pojistných smluv a klientů
 • Řízení práce makléřů

Nadstavby:

 • Zakázky - evidence vztahů a komunikace s klienty
 • Import - umožňuje importovat data od pojišťoven
 • DMS - Připojování dokumentů k libovolným záznamům v systému
 • WEB - Podpora pro náhled klientů do jim příslušných dat aplikace přes webové rozhraní

... detailní popis řešení pro pojištovací makléře>>>